algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Indien u gebruik maakt van Campingszwembad.nl gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Eigenaren van een Camping met zwembad kunnen adverteren voor €100,- excl. BTW per jaar.

(Dit geld niet voor eigenaren van vakantie verzamel en affiliatie sites!)

Campingszwembad.nl biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact
met elkaar te komen.
Er vindt geen bemiddeling bij verkoop of verhuur plaats, alles wordt rechtstreeks afgehandeld tussen huurder/koper en verhuurder/verkoper.
Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is Campingszwembad.nl hierbij geen partij.
Als u een geschil hebt met een of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen.
U vrijwaart Campingszwembad.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.
De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie.
Campingszwembad.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud.
Indien u een advertentie plaatst, die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd.
Er vindt geen restitutie plaats van het advertentietarief mocht dit van toepassing zijn.
Het is niet toegestaan om foto's bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de foto's en/of afbeeldingen vrij van auteursrechten en/of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op de website.
Campingszwembad.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat
door het niet kunnen tonen van de advertentie.

Links
Adverteerders kunnen een link bij een advertentie plaatsen.
Campingszwembad.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites.
Een link naar verzamelsite's van Vakantieverblijven is niet toegestaan!

Registratie
Het plaatsen van advertenties is pas mogelijk nadat de
adverteerder zich heeft geregistreerd, welke alleen mogelijk is via het aanmeldformulier.
Aan het registreren zijn geen kosten verbonden.
De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.
De adverteerder kiest ten tijde van zijn registratie zelf een gebruikersnaam.
De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens.
Campingszwembad.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden.

Campingszwembad.nl heeft het recht om, zonder opgave van reden, advertenties te wijzigen en/of te verwijderen!